Managing Director Per Junker Thiesgaard

Netværk Danmark

”Network Academy kan ikke undgå at forandre dit syn på mulighederne i dit eget netværk.”

Læs mere

Formand Christian Engelsen

Institut for Selskabsledelse

”Network Academy leverer de værktøjer der sætter en moderne topleder i stand til at udvikle sit netværk strategisk.”

Læs mere

Administrerende direktør Morten Felding

Philips Nordic

”Jeg har samarbejdet med Network Academy til uddannelse af forhandlere og medarbejdere. Jeg har ikke oplevet nogen andre med større viden på dette felt.”

Læs mere

Fhv. Integrations- og Udviklingsminister Søren Pind

”Network Academyʼs program er guld værd for alle der vil skabe resultater, og har givet mig inspiration, ny viden og effektive redskaber.”

Læs mere

Business Relations Manager Christian Hedeager

Coloplast

"Network Academy giver et fremragende indblik i den enestående værdi, der ligger i at tænke win-win i forhold til medlemmer i det personlige netværk."

Læs mere


Skab en pipeline med 100 nye vigtige relationer til din virksomhed på kun 1 måned – med garanti...

Få strategier, værktøjer, tips & tricks til at skabe professionelle netværk. Et intensivt kursus for virksomheder der vil skabe vækst…

Få viden og idéer til at udvikle din virksomheds vækstpotentiale i netværk – og hvordan netværket udvikles professionelt.

Virksomhedens netværk kan aflæses på bundlinjen.
Udnyttes din organisations netværksmæssige potentiale? Sådan afdækker du vækstmulighederne…


Hvor stor del af din omsætning stammer fra netværk: 50%? - 70% - 90%?                                     Få en professionel netværksstrategi nu, og giv din forretning ny vækst!